Special Guests

Special Guests 

Rector of VŠB-TU Ostrava, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Vice-Rector for Science and Research of VŠB-TU Ostrava, prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

Dean of Faculty of Material Science and Technology, VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.

Director of Institute of Geonics of the Czech Academy of Science, Ing. Josef Foldyna, CSc.

Director of CEET of VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - nemazat!!!

---slider---

slider

NanoOstrava

 17 - 20 May 2021